TomtefestePORTALEN

Ikke uten grunn at flere fester lit til oss

For din saks skyld - velg Tomtefesteportalen

Vi kan bistå med inngåelse av festekontrakter

En gjennomtenkt festekontrakt vil normalt løse mange tvister. 
Dette gjelder særlig om begge parter er klare over hverandres forutsetninger. En kort, presis og balansert avtale krever et erfarent blikk – dette kan vi hjelpe deg med. 

Vi krever riktig regulering av festeavgiften

Regulering av festeavgift kan gjøres på flere måter – hørt om KPI-regulering eller det såkalte engangsløftet? Dette er noe som grunneiere og festere tvistes mye om.
Hør med oss hva som er riktig regulering i din sak.

Vi innløser til riktige vilkår

Innløsning kan være en god løsning for mange. Sliter du med å forstå om du skal anvende multiplikatormodellen, 40 % regelen eller hvordan korrekt verdivurdering foretas? Dette er en av våre kjerneområder. 

Næringsfeste

Vi bistår daglig større aktører innen næringsfeste, hvor vi rådgir i kontraktsinngåelse, regulering av festeavgift, samt håndterer eventuelle rettslige prosesser som man har havnet i.

Avtal en strategisamtale - 45 minutter vederlagsfritt!

Nettverk over hele Norge

1 +
ADVOKATER

Nettsiden er drevet av advokat Viitala i Advokatfirmaet Nova DA. Nova er deleier av Eurojuris Norge. Dette nettverk gir tilgang til over 230 advokater ved behov. Du fortjener våre beste advokater til din sak.

1
ADVOKATKONTORER

17 advokatkontorer til hører vårt nettverk. Vi er alle ISO-sertifiserte, og dekker hele Norge. Vi kan få deg i kontakt med et regionalt kontor, slik at du får bistand der du er.

Tomtefeste er et gammelt rettsinstitutt
Vi har modernisert det

Innovasjon

Vi arbeider med markedsledende automasjonsverktøy. Det vi har behandlet før, trenger ikke vi å skrive på nytt. Våre advokater trenger ikke å bruke tid på å finne opp kruttet på nytt eller rydde i gamle word-maler. Vår tid går på å drive saken din videre gjennom en heldigitalisert og effektiv saksbehandling. Våre advokater representerer en ny generasjon moderne advokater. 

Én advokat skal ikke kunne alt

Vår grunnleggende idé er at en skal mestre sitt felt. Det tar 10 000 timer å mestre noe – ikke velg en som  har fordelt disse timene på utallige rettsområder. Dersom du skal være sikker på at din advokat har den spisskompetansen du trenger, velg en av våre.

Disse stoler på oss, og vi på dem

Tomtefesteportalen.no

Nettsiden er drevet av advokat Aki Johannes Viitala, som er partner i Advokatfirmaet Nova DA. Advokat Viitala er ansvarlig for innholdet og svar.

Nova er tilknyttet Norges største advokatnettverk, Eurojuris, med tilgang til 240 (+) advokater fordelt på 17 kontorer. Eurojuris-tilknyttede advokater er ikke forpliktet til å påta seg saker fra Tomtefesteportalen. 

 

Post- og besøksadresse

Besøksadresse:
Advokatfirmaet Nova DA 
Roald Amundsens gate 6, 0160 OSLO

Postadresse: 
Advokatfirmaet Nova DA
Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO. 

Kontaktinformasjon